کمیٹی

 

جمال ناصر

زلمی خان

محمد شعیب

خرم فیضیاب

سید محمد شعیب عمیر
سیکریٹری